Jakie uprawnienia posiada kominiarz?

Kiedyś uważano, że kominiarz oraz drabina, po której się wspina, są łącznikiem między niebem a ziemią. Na stołowych makatkach haftowano hasło: "Kominiarz w domu - szczęście na cały dzień". Zresztą nieprzypadkowo inne przysłowie mówi, że “kominiarz szczęście nosi”. Nieprzypadkowo, bo często nieszczęście spotykało tych, którzy z usług kominiarza nie chcieli skorzystać. Dziś może wydawać się, że ten zacny zawód odchodzi do lamusa, ale to tylko pozory. Kominiarz to nadal zawód potrzebny i wykonujący bardzo, ale to bardzo ważną pracę. Pracę, od której może zależeć nasze życie. Jednak czy wiemy, jakie uprawnienia powinien posiadać kominiarz i jak się je zdobywa? Właśnie tym tematem chcemy zająć się w dzisiejszym artykule!

Jak zostaje się kominiarzem?

Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie uprawnienia posiada kominiarz, warto najpierw wyjaśnić, jak zostaje się kominiarzem. Tutaj są dwie drogi do tego zawodu. Pierwsza z nich to skończenie szkoły o profilu kominiarskim. Po jej zakończeniu uczniowie odbywają praktyki, a następnie mogą przystąpić do tak zwanego egzaminu czeladniczego. Jeśli egzamin ten zakończy się wynikiem pozytywnym, to absolwenci szkoły kominiarskiej mogą rozpocząć pracę w zawodzie.

jakie uprawnienia posiada kominiarz

Drugi sposób na zdobycie uprawnień kominiarskich polega na odbyciu praktyki u mistrza kominiarstwa. Praktyka taka trwa trzy lata, po których również zdaje się egzamin czeladniczy uprawniający do wykonywania zawodu kominiarza. Jeśli czeladnik chce dalej podnosić swoje kompetencje i rozwijać się w pracy kominiarza, to po sześciu latach stażu można przystąpić do egzaminu na mistrza kominiarstwa. Osoba, która udaje się na taki staż, nazywana jest pomocnikiem kominiarskim i nie może sama pracować na rejonie, natomiast pod okiem mistrza wykonuje podstawowe prace związane z czyszczeniem czy obsługą przewodów kominowych.

Warto dodać, że wszelkie egzaminy związane z zawodem kominiarza przeprowadzane są przez Izby Rzemieślnicze. Sam egzamin składa się - jak można się domyślić - z części zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

Jaką pracę wykonuje kominiarz?

Co jednak praktycznie robi w swojej pracy kominiarz? Otóż do głównych zadań kominiarza należy czyszczenie, odgruzowywanie oraz udrażnianie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych. Dokonuje on także rutynowych, corocznych przeglądów kominiarskich. Na zlecenie administracji budynków, zakładów gazowniczych czy wydziałów architektury wykonuje inwentaryzacje oraz przygotowuje opinie i ekspertyzy dotyczące stanu różnego rodzaju przewodów kominowych. Przy tym zajmować się może również budową, adaptacją, uszczelnianiem i remontami przewodów.

Warto podkreślić, że głównym celem pracy kominiarza jest zapobieganie pożarom i zatruciom spalinami (“słynnym” czadem), czyli krótko mówiąc ochrona zdrowia i życia ludzi, a przy okazji także ich mienia. Natomiast same zadania i obowiązki kominiarza bywają bardzo mocno zróżnicowane i zależą w dużym stopniu od poziomu jego kwalifikacji.

Do czego upoważniają zdobyte przez kominiarza uprawnienia?

Jak już zaznaczyliśmy, konkretne uprawnienia kominiarza zależą głównie od jego hierarchii zawodowej. Czeladnik może wykonywać - samodzielnie lub na polecenie mistrza - większość czynności zawodowych. Może wykonywać niezbyt skomplikowane prace z zakresu tak zwanej “brudnej kominiarki”, czyli czyszczenie kominów, kotłowni, wędzarni. Może również wydawać polecenia pomocnikom. Jednak nie ma on uprawnień do wydawania opinii czy ekspertyz, dlatego wszystkie jego czynności zawodowe zostają udokumentowane w Książce Dyspozycji, a dopiero później oceniane i potwierdzane przez mistrza prowadzącego, który - co ciekawe - odpowiada, także karnie, za ich jakość.

Natomiast dyplomowany mistrz kominiarski tak naprawdę już w niewielkim stopniu zajmuje się typowymi pracami kominiarskimi. Uprawnienia, jakie posiada, pozwalają mu skupiać się przede wszystkim na wydawaniu opinii i ekspertyz, na przykład z obowiązkowych, corocznych kontroli przewodów, odbioru stanu surowego czy nowych instalacji. Jego zadania to także rozwiązywanie trudnych problemów fachowych polegających na wyszukiwaniu stosownych norm i przepisów prawa budowlanego.