Ekspertyzy przewodów kominowych

Wykonujemy ekspertyzy przewodów kominowych. Dokumenty te potwierdzają przeprowadzoną kontrolę przewodów kominowych. Mają za zadanie kreślić, czy w instalacji nie występują żadne błędy i odchylenia, które mogłyby spowodować zagrożenia dla użytkowników budynku. Niesprawne przewody kominowe prowadzą bowiem do zwiększenia ryzyka pożaru.

Aby wydać ekspertyzę przewodów kominowych, konieczne jest postępowanie zgodnie z określoną kolejnością:

  • kontrola poprawności podłączeń przewodów kominowych,
  • sprawdzenie szczelności przewodów,
  • sprawdzenie funkcjonowania wentylacji nawiewno-wywiewnej,
  • pomiar przepływu powietrza.

 

Ekspertyzy urządzeń grzewczych

Przeprowadzamy też ekspertyzy urządzeń grzewczych. Są one wykonywane w celu oceny technicznej, wydajności i bezpieczeństwa tych akcesoriów. Obejmują szczegółową analizę i ocenę różnych aspektów, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia grzewczego.

Podczas przeprowadzania ekspertyz urządzeń grzewczych sprawdzamy stan techniczny sprzętu, jego wydajność i sprawność energetyczną, bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność z aktualnie obowiązującymi normami. Na tej podstawie możemy wskazać właścicielowi nieruchomości kwestie, które wymagają poprawy. Ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy aktualnie wykorzystywany system grzewczy nie spełnia aktualnie obowiązujących norm, np. związanych z ograniczaniem emisji szkodliwych substancji.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty z zakresu ekspertyz urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. W razie pytań służymy pomocą.