Podłączanie przewodów kominowych

Podłączanie przewodów kominowych jest kluczowym etapem instalacji systemu grzewczego. Świadczymy kompleksowe usługi, które pozwalają na zapewnienie sprawnie działającej konstrukcji, rozprowadzającej ciepło i wyprowadzającej zanieczyszczenia z obiektu. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, przedsiębiorcami oraz administratorami budynków i wspólnotami mieszkaniowymi.

Przeprowadzamy prace zgodnie z określoną kolejnością:

  1. Wybór odpowiedniego przewodu kominowego – musi być zgodny z wymaganiami technicznymi i przepisami. Przewód kominowy powinien być odpowiedniej średnicy i materiału, aby spełniać wymogi dotyczące odprowadzania spalin z danego urządzenia grzewczego.
  2. Dopasowanie połączeń – podczas podłączania przewodu kominowego należy dopasować odpowiednie połączenia między przewodem a urządzeniem grzewczym oraz między przewodem a kanałem kominowym. Należy upewnić się, że połączenia są szczelne i bezpieczne, aby zapobiec wyciekom spalin i innych zagrożeniom.
  3. Zastosowanie odpowiednich elementów – to np. adaptery, redukcje, rury elastyczne czy uszczelki. Ważne jest, aby używać odpowiednich elementów, które są zgodne z systemem kominowym i urządzeniem grzewczym, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i szczelność.
  4. Instalacja zgodnie z instrukcją producenta – podłączanie przewodu kominowego powinno być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta urządzenia grzewczego oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce. Instrukcja zawiera zazwyczaj szczegółowe wskazówki dotyczące instalacji i podłączenia przewodu kominowego, które należy ściśle przestrzegać.

Podłączanie przewodów kominowych jest zadaniem, które powinno być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także z dbałością o bezpieczeństwo i efektywność systemu grzewczego.

Prowadzimy instalację przewodów kominowych w nieruchomościach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. Dobieramy odpowiednie urządzenie do charakteru obiektu i jego parametrów technicznych. Pracujemy w już istniejących budynkach, a także obiektach dopiero powstających. Przeprowadzamy modernizację wieloletnich nieruchomości, w których przewody kominowe nie są już zgodne z obowiązującymi normami.

 

Dokumentacja techniczna

Po podłączeniu przewodów kominowych wystawiamy dokumentację techniczną, która jest wymagana przez obowiązujące przepisy. Po zakończeniu prac wykonujemy kontrolę szczelności kominów i prawidłowość łączeń kolejnych elementów. Na tej podstawie wystawiamy opinię, wymaganą przez ubezpieczycieli oraz urzędy. Wydaniem takiego dokumentu może zająć się jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Trzeba pamiętać, że po zakończeniu instalacji przewodów kominowych konieczne jest kontrolowanie ich stanu technicznego. Przepisy wyznaczają terminy takich inspekcji. Zależą one m.in. od przeznaczenia, wielkości i ogólnych parametrów technicznych nieruchomości.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Przygotujemy dla Ciebie sprawnie działający system, który zapewni bezawaryjne funkcjonowanie i bezpieczeństwo na kolejne lata.