Inwentaryzacja

kominInwentaryzacja przewodów kominowych wraz z ich podłączeniami i wykonaniem pełnej dokumentacji technicznej.

Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.