Po co kominiarz przy odbiorze budynków przez nadzór budowlany?

Aby dokonać odbioru budynku niezbędne jest spełnienie szeregu wymogów. Jednym z nich jest uzyskanie protokołu odbioru w zakresie pionów wentylacyjnych, a także kominów spalinowych, którego dokonują kominiarze. Jak proces ten wygląda od strony praktycznej i co dokładnie obejmuje?

Na czym polega odbiór kominiarski?

Zestaw czynności obejmujących odbiór kominiarski wykonywany jest zarówno w stanie surowym budynku, jak i użytkowym, czyli już po zainstalowaniu urządzeń grzewczych. Podczas takiego przeglądu ekspert zwraca uwagę m.in. na:

  • drożność oraz szczelność przewodów kominowych,
  • jak przewody zostały usytuowane w stosunku do dachu,
  • czy występują otwory rewizyjne,
  • jakie jest dojście do komina,
  • jaki jest stan na powierzchni przewodów,
  • to, w jaki sposób zostały poprowadzone przewody,
  • jaka jest odległość od materiałów łatwopalnych.

Jak więc widać taka kompleksowa kontrola techniczna kominów to podstawa do tego, aby móc w sposób bezpieczny użytkować budynek. Dokładnie z tego powodu opinia wydana przez kominiarza jest niezbędna przy odbiorze budynków przez nadzór budowlany.

budowa komina

Co dokładnie zawiera protokół z odbioru budynku?

Zwieńczeniem takiego przeglądu jest protokół zawierający informację o tym, czy dany budynek przeszedł przegląd z pozytywnym rezultatem. Dokument ten jest jednak bardziej kompleksowy i zawiera szereg najważniejszych informacji, w tym o rodzaju urządzeń grzewczych zastosowanych w budynku, ich liczbie, a także metodzie odprowadzania spalin.

W dokumencie zawarte są dodatkowo informacje o tym, jaki system wentylacji wdrożono oraz czy jego zastosowanie jest adekwatne w stosunku do wykorzystanych urządzeń grzewczych. Uzyskanie takiego protokołu stanowi więc jeden z kroków do odbioru przez nadzór budowlany.

Jak widać nietrudno uzasadnić, dlaczego odbiór kominiarski odgrywa tak istotne znaczenie przy odbiorze inwestycji budowlanej. Kontrola ta jest bowiem podstawą do upewnienia się, że budynek będzie bezpieczny do użytkowania. Co istotne, przeglądy trzeba oczywiście ponawiać także w późniejszych latach.