Zagrożenia płynące z zaniedbań przeglądów kominów

Każdy budynek ogrzewany paliwem stałym musi mieć drożne i postawione przewody kominowe zarówno dymowe, wentylacyjne, jak i spalinowe. Obowiązek ich wykonania spoczywa albo na właścicielu budynku, albo na zarządcy lokalu. Czy fakt ten oznacza, że muszą one podlegać przeglądom kominiarskim?

Dlaczego przegląd kominów jest konieczny?

Prawo budowlane wyraźnie narzuca konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów kominiarskich, czyli badania stanu przewodów kominowych. Zgodnie z prawem musi on się odbyć raz w roku.  Każdorazowo jego przeprowadzenie musi zakończyć się przekazaniem właścicielowi stosownego zaświadczenia kominiarskiego, wraz z podpisem osoby wykonującej przegląd. Przeglądy kominiarskie mogą przeprowadzać wyłącznie kominiarze z legitymacją mistrza kominiarskiego — zrzeszonego w Korporacji Kominiarzy Polskich. Ważne jest pamiętać, że przewody dymowe sprawdzać należy co 3 miesiące, spalinowe co 6 miesięcy, a wentylacyjne raz w roku.

Dlaczego przeglądy są ważne?

Tylko właściwe przeprowadzenie przeglądu przewodów kominowych zapewnia bezpieczeństwo domownikom. Przewód kominowy, ma za zadanie wydalać na zewnątrz budynku zanieczyszczone powietrze, a dokładniej reszki produktów ze spalania gazu, oleju, czy też paliw stałych. Składa się on z trzech części: przewodu wentylacyjnego, spalinowego i dymowego. Wszystkie trzy muszą działać poprawnie, aby instalacja grzewcza pracowała prawidłowo i niezachwiana została wymiana powietrza zużytego na świeże.

sadza

Nie wykonując przeglądów, doprowadzić można do zwiększenia poziomu wilgoci w domu, parowania okien, zmian o podłożu grzybiczym na ścianach, zapachu stęchlizny w szafkach. Do bardziej dotkliwych objawów niedrożności i wadliwej pracy komina jest brak cugu, który w najgorszym momencie może skończyć się zaczadzeniem, zapaleniem sadzy w kominie i rozsadzeniem przewodu kominowego. Brak regularnych przeglądów źle wpływa na stan fizyczny budynku, wywołuje poważne problemy zdrowotne.